CHECKLISTA

Tips för skanning, avtryck & index

Under en stressig arbetsdag är avtryckstagning och bettregistrering saker man gör enligt bestämda rutiner. Därför är det viktigt att dessa rutiner är väl genomtänkta.

Ett avtryck måste inte vara perfekt i alla avseenden för att vara användbart.

Här finns dock några tips och råd om hur man undviker några vanliga fallgropar. Det finns inget tråkigare än en bettskena som bara passar på gipsmodellen, eller en som är perfekt inslipad i artikulatorn, men i ett felaktigt indexläge. Innan patienten lämnar dig har du ett unikt tillfälle att bedöma om ett avtryck eller index behöver göras om. Några extra minuter kan bespara dig och din patient mycket irritation, kostnader och tid.
checklista

Intraoral skanning

checklista

Avtryck

checklista

Bettindex

08-500 116 11 info@torbjornsteam.se

Clear Aligner+, antiapnéskenor och Åkessonsskenan.

Armfeltsgatan 26 115 34 STOCKHOLM

Läs mer om våra garantier och kvalitetsarbete.

Läs mer om att beställa från oss.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här