CHECKLISTA

Problemet med salivbubblor

Ett vanligt avtrycksfel beror på den vätska som stängs in i tändernas fissurer under avtryckstagningen. På gipsmodellen visar det sig som runda kulor av gips.
Vi försöker givetvis ta bort dessa fel men det är svårt att avgöra var felet slutar och tanden börjar. Det gör det svårare att hitta den rätta relationen mellan över- och underkäke. Om patientens tand har en djup fissur, så kanske inte gipsmodellen har det. I olyckliga fall kan ök- och ukgipsmodellerna därför hamna i fel relation då vi gipsar in dem i artikulator. Detta i sin tur leder till en felaktigt inslipad bettskena. Om felet på ett ställe är 0,5 mm så blir skenan exakt 0,5 mm för tjock på det stället. Resultatet blir flera minuter av extra inslipning!

Lösningar på problemet:

Ett index som inte är genombitet och har en tjocklek på 2-3 mm är till stor hjälp här. Små fel på ocklusalytan kan då sjunka in i vaxet vilket leder till att modellerna, trots småfel, kommer i samma relation som patientens egen ök och uk. Ett genombitet, tunt index är inte till någon nytta här.
Använd aldrig kombinationsavtryckssked för samtidig avtryckstagning i över och underkäke. Vi har aldrig lyckats göra en fungerande bettskena från ett sådant avtryck.

1.

Luft eller saliv som stängs inne i fissurerna orsakar små ”gipspärlor”. De gör så att modellerna kan komma i fel relation till varandra i artikulatorn.

2.

I genomskärning ser det ut så här om modellerna sätts ihop med ett tunt index. (Modellerna är planslipade för att göra det tydligare.)

3.

Samma modeller efter att ”gipspärlorna” tagits bort helt. De kommer i en helt annan relation.

4.

Det är riskabelt att skrapa bort gips från fissurerna. Tar vi bort för mycket så passar inte skenan.

5.

Om vi får ett index som är minst 2 mm tjockt i sidopartierna så kan lite av ”gipspärlan” få vara kvar utan att den stör.

6.

Är ett index så tunt att man kan se ljus genom det så är det inte till mycket hjälp.

7a.

Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

7b.

Mer om index kommer senare i checklistan.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här