CHECKLISTA

Bettindex för antiapnéskena

Ta fram en halv kaka av protesvaxet. Värm den över en låga och rulla den.
Anpassa det varma vaxet till underkäken.
Uppmana patienten att protrudera maximalt. Låt patienten backa till cirka 70% av maximal protrusion.
Uppmana patienten att bita lätt i vaxet.
Ta ut och kyl vaxet.
Skär bort det som skymmer tänderna bedöm tjockleken i molarpartiet. 5 mm är optimalt. Kontrollera att vaxvallen inte glidit innanför eller utanför tandradernas tuggytor.
Låt patienten sitta några minuter med det avkylda indexet på plats i munnen, medan du känner på tuggmusklerna och bedömer resultatet.
Gör gärna ett par alternativa index. Det underlättar vår bedömning av bettregistreringen. Om din patients käkrelation ser onormal ut, då känns det tryggare för oss att se samma avvikelse på mer än ett index.

1a.

Värm båda sidor av en vaxkaka…

1b.

…och forma en tjock bitvall.

2.

Anpassa vaxvallen till patientens underkäke. Den skall omfatta alla tänder.

3a.

Låt patienten först protrudera maximalt…

3b.

…backa sedan till lämpligt läge. Cirka 70% av maxprotrusion brukar fungera bra.

4.

Låt patienten bita lätt i vaxvallen så att det blir tydliga impressioner av samtliga tänder.

5.

Ta ut och kyl vaxvallen.

6.

Skär bort det som skymmer tändernas buckalytor och bedöm tjockleken. Indexet skall ha samma tjocklek som den färdiga antiapnéskenan. Vi rekommenderar cirka 5 mm i premolarområdet.

7.

Med index på plats i munnen kan du bedöma resultatet och kontrollera mittlinjen.

8.

Låt patienten sitta en stund med det avkylda indexet på plats i munnen.

9.

Du kan bedöma tuggmusklernas reaktion på det nya läget.

10.

Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här