CHECKLISTA

Spara modellerna

Originalmodeller och index bör sparas så länge antiapnéskenan, bettskenan eller klammerplåten används. Om du själv inte har möjlighet att arkivera alla modeller så finns alternativet att överlåta ansvaret åt patienten. Förklara att vid justeringar och reparationer så finns det inget som kan ersätta den modell som arbetet en gång utfördes på, även om den är lite trasig. Varje nytt avtryck har sina unika avvikelser från verkligheten som gör att den gamla bettskenan bara passar ”halvbra” på den nya modellen.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här