CHECKLISTA

Separera rätt

Här kommer det viktigaste av alla råd: Lossa avtrycket försiktigt!
Bryt absolut inte loss avtrycket från tänderna genom att enbart hålla i avtrycksskedens skaft. Incisiverna och det starka vakuumsuget kommer då ofelbart att delvis slita loss avtrycksmassan från skeden. Det syns inte alltid men avtrycket får då en annan form än patientens tänder.
Släpp först försiktigt in luft under avtrycket genom att peta med ett finger i molarpartiets ytterkant, på båda sidor.
Detta måste göras så försiktigt att inte avtrycket rubbas ur sitt läge. Luften måste sedan föras vidare till gommen i överkäken, eller munbotten i underkäken. Det gör du lätt genom att föra avtrycksskedens skaft försiktigt till höger och vänster några gånger.
Efter denna manöver släpper allt vakuum och avtrycksmassan följer snällt med skeden ut, utan att lossna från avtrycksskeden. Kontrollera särskilt att avtrycksmassan vid incisivernas lingualyta inte har lossnat från skeden vid separationen.

1.

Bryt absolut inte loss avtrycket med kraft.

2.

Släpp in luft genom att peta försiktigt. Utnyttja avtrycksmaterialets elasticitet.

3.

Peta på andra sidan också. Ännu sitter avtrycket fast.

4.

Rör sedan skaftet åt ena hållet, utan att bryta, så att luften fördelar sig från molarerna och framåt.

5.

Vakuumsuget i gommen eller munbotten försvinner då du för skaftet åt andra hållet.

6.

Nu kan du helt odramatiskt plocka ut det välbevarade avtrycket.

7.

Här upptäcktes att en stor del av avtrycksmassan slitits loss.

8.

Hela frontens linguala del har lossnat och fallit fram.

9.

Resultatet blir en modell med onaturligt tunna incisiver.

10.

Så här borde det ha sett ut.

11.

Det syns att avtrycksmassan har lossnat då avtrycket togs ur.

12.

Det går att förebygga sönderrivet alginat.

13.

Om du bestämmer dig för att ta om ett avtryck som lossnat…

14.

…tänk då på att din patient troligen har extra komplicerade tänder. Var extra försiktig.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här