CHECKLISTA

Blanda alginat

Följ noga tillverkarens anvisningar för ditt alginatmaterial. Både för mycket vatten eller för mycket pulver kan orsaka ett dåligt avtryck. Redan en liten aning för mycket vatten gör att massan blir för lättflytande. Den rinner iväg utan att ge det rätta motståndet inuti avtryckskeden när den sätts på plats.
Hur du doserar är otroligt viktigt för att tänderna skall avbildas korrekt, särskilt i molarpartiet. Blir blandningen allt för torr så tränger massan inte alls igenom de perforerade hålen i avtrycksskeden och kan därför slitas loss då du tar ut avtrycket. Dessutom blir de finaste detaljerna otydliga. Detta gäller särskilt det viktiga området vid mötet mellan tand och tandkött.
De flesta alginattillverkare förutsätter att pulvret blandas med avjoniserat eller destillerat vatten. Om du tycker att bruksanvisningens angivna omrörnings och stelningstider inte stämmer, så kan det eventuellt bero på ditt kranvatten.

1.

Utgå alltid från tillverkarens instruktioner.

2.

Ge avtrycksmassan rätt konsistens varje gång.

3.

Bara lite för mycket vatten…

4.

…gör att massan rinner ur avtrycksskeden.

5.

Det blir riktigt obehagligt för patienten med rinnande alginat.

6.

Trycket inuti skeden i molarpartiet blir katastrofalt dåligt.

7.

Här har alginatet rörts med för lite vatten. Det ser grynigt ut och massan har gjort för mycket motstånd och knappt trängt genom hålen på avtrycksskeden. Tänderna avbildas utan skärpa i detaljerna.

8.

Med facit i hand. Gips har sökt sig till det utrymme som bildats då alginatet har slitits loss från skeden vid avtryckstagningen. Modellen blir då oanvändbar.

9.

Här skvallrar gipsresterna om att avtrycksmassan på vänster sida har slitits loss vid avtryckstagningen.

10.

Modellen ser bra ut, men skenan kommer inte att passa på patientens tänder!

11.

Du kan undvika detta. Gör en noggrann koll från utsidan av skeden samtidigt som du försiktigt trycker med fingret inuti avtrycket.

12.

Ibland döljer sig felet under avslitna ”alginatkorvar”. Peta försiktigt från insidan för att konstatera om det rör på sig.

13.

Ibland kan fingrarna komma i vägen för alginatet. Avtrycket måste tas om eftersom alginatet har lossnat.

14.

Här saknas den distinkta kanten mellan tand och tandkött.

15.

Gör det till en vana att kontrollera om cervikalgränsen syns tydligt i avtrycket.

16.

Det blir svårt att ge en skena perfekt passform då modellens konturer är otydliga.

17.

Kranvattnets kvalitet är en faktor som kan ha betydelse. Kanske testa med avjoniserat vatten.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här