CHECKLISTA

Bettindex

Det lönar sig att lägga lite extra omsorg vid bettregistreringen men det är svårt att ge råd om bettindex. Om du har arbetat ett tag så har du säkert kommit fram till en metod som fungerar bra för dig. Hör då gärna av dig till oss och berätta.
Så här brukar vi säga: För bettskenor skulle vi vilja ha ett icke protruderat index med en tjocklek i molarpartiet på ca 3 mm. Ett bra sådant index har stora fördelar. Skenan kan framställas nästan utan att höja bettet i artikulatorn. Varje inslagning i artikulator är ju en kvalificerad gissning!
På lab vet vi inte hur stor patientens underkäke är eller hur käkleden är placerad i förhållande till ocklusionsplanet. Även om vi har blivit ganska duktiga på att hitta ett fungerande medelvärde så kommer vi närmare sanningen om vi slipper höja bettet i artikulatorn.
En annan fördel jämfört med ett tunt index, är att de småfel som alltid finns på gipsmodellernas ocklusalytor sjunker in i vaxet på ett index som inte är genombitet. (Se kapitel 5.)
Gör gärna ett par alternativa index. Det underlättar vår bedömning av bettregistreringen. Om din patients käkrelation ser onormal ut känns det tryggare att se samma avvikelse på mer än ett index. Se upp så att vaxvallen inte glidit innanför eller utanför tandradernas tuggytor.
Vi vet att det är svårt att ta ett tjockt bettindex. Underkäken vill gärna glida fram eller åt sidan vilket gör indexet oanvändbart. Följande metod motverkar dessa tendenser och ger en registrering som ligger strax framför RP.

1.

Det lönar sig att lägga lite extra omsorg vid bettregistreringen.

2.

Ett index bör vara ungefär lika tjockt som den blivande bettskenan.

3.

Patienter har en tendens att skjuta fram underkäken vid indextagningen.

4.

Uppmana patienten att sätta upp tungspetsen långt bak i gommen. Då centreras bettet i ett icke framskjutet läge.

5.

Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

6.

Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här