CHECKLISTA

Avtrycket tas med en bestämd rörelse

Tryck avtrycksskeden i ett moment hela vägen över tänderna, i en jämn vertikal rörelse. Läppen har en tendens att vara i vägen, vilket kan leda till att skeden trycks på plats över molarerna först och sedan över fronten.
Har du otur kan det uppstå en ”gungbräde-effekt” där skeden lättar distalt. Det blir då undertryck där, som resulterar i en konstigt utdragen form på gipsmodellens molarer.
Låt inte avtrycksskeden glida runt utan håll noggrant kvar den i samma position tills massan stelnat. Annars kan vissa delar av bettet tryckas djupare in i massan när andra delar börjat stelna. Gipsmodellen får då en egendomlig form.
Tänk på var du placerar fingrarna så att du inte hindrar avtrycksmassan att tränga ut genom hålen i avtrycksskeden.

1.

Tryck avtrycksskeden i ett moment hela vägen…

2.

…över tänderna i en vertikal rörelse.

3.

Allt avtrycksmaterial som inte skyddas och får stöd av avtrycksskeden kommer att deformeras. Avtrycket har inte tryckts hela vägen över tänderna.

4.

Avtryck måste beskäras innan packning…

5.

Om kanten deformeras så fortplantas felet även längre in till de viktigare delarna av avtrycket.

6.

Håll fast avtrycksskedens skaft tills du är säker på att materialet har stelnat

7.

…annars kan skeden glida runt okontrollerat.

8.

Först trycktes skeden på plats så att alginat kom ut bra genom skedens hål…

9.

…Sedan fick den glida nedåt så att ett stort undertryck uppstod.

10.

Så här borde det se ut…

11.

Avtrycksskeden trycktes först ned över molarerna eftersom läppen tog emot där fram. Sedan gungades skeden ner över fronten och luft rusade in över molarpartiet.

12.

Onaturligt utdragen form på sista molaren. Här kan man tänka sig att avtrycksskeden först tryckts på plats i molarpartiet och sedan som en gungbräda tryckts över incisiverna.

13.

Om avtrycksskeden trycks på plats längre över tänderna då materialet börjat stelna…

14.

…blir resultatet inte såhär bra…

15.

…utan såhär tråkigt.

16.

Undvik att placera fingrarna så att de hindrar avtrycksmassan. Avtrycksmassan lossnade från skeden då avtrycket togs ut ur munnen.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här