CHECKLISTA

Fyll avtrycksskeden

Bara en välfylld avtryckssked ger ett bra avtryck.
När du sätter in skeden fyller massan direkt ut omslagsveck, gom och munbotten. Trycket stiger mer och mer i avtrycksskeden. Då försvinner de ”svallvågor” eller släp som alltid bildas lingualt vid insättningen av skeden i munnen. När du fyller hela avtrycksskeden räcker massan till att avbilda även tandradens sista tänder och tränger då även ut ordentligt genom avtrycksskedens små hål för ett säkert fäste. Med för lite avtrycksmassa i skeden uppstår aldrig det nödvändiga trycket även om massan fördelar sig i skeden.
Bara avtryck med överskott är riktigt pålitliga. En bra metod för att avtrycket ska bli bra ända till sista tanden, så behövs det någon sorts “fördämning”. Helt vanlig kirurgtejp fungerar bra och är lätt att applicera.

1.

Fyll skeden ända bak. Då kan det rätta trycket bildas inuti skeden.

2.

Massan tränger ut genom hålen och ger ett bra fäste i skeden.

3.

Snåla inte med alginat. Då bildas inget överskott, och avtrycket saknar skärpa.

4.

För lite alginat! Massan måste räcka till för att avbilda även tandradens sista tänder rätt. Även i en snålt fylld avtryckssked pressas massan bakåt, men räcker inte till för de sista tänderna.

5.

Bara avtryck med överskott är riktigt pålitliga.

6.

Sedan skär du bort onödigt alginat så deformeras inte avtrycket under transporten.

7.

Sedan skär du bort onödigt alginat så deformeras inte avtrycket under transporten.

8.

En tydligt markerad tandköttskant utan släp är en bra början på arbetet.

9.

Det viktigaste partiet är mycket otydligt avbildat. Man ser inte var tandköttet slutar och tanden börjar.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här