vanliga frågor och svar

Torbjörns Team FAQ

Transport & bud

Hur sker transporten mellan labb och klinik?

Om din klinik finns i Stockholmsområdet så erbjuder vi budhämtning tillsammans med Denthub.
Det är väldigt smidigt att skapa ett konto och boka bud i samband med beställningen. Men du kan alltid höra av dig till oss så ordnar vi det.

Finns du utanför Stockholmsregionen så erbuder vi svarspost. Hör av dig till oss om du behöver kartonger.

Kan ni erbjuda expressleverans?

I viss mån kan vi erbjuda det, men kontrollera alltid med oss först. Du som kund står för ev. merkostnader om inget annat är överenskommet.

Är posten spårbar?

Ja, vi skickar paketen som ”Varubrev” vilket är spårbart.

Vad händer om kliniken är stängd/inte tillgänglig?

Sker transporten med bud så gör de ytterligare ett försök innan det returneras till oss. 

Sker transport med post så hamnar paketet på närmsta utlämningsställe. 

För att undvika detta så är det viktigt att era adressuppgifter (ingång, öppettider, portkod etc.) är uppdaterade. Lämna  också gärna ett telefonnummer som ni kan nås på. 

Erbjuder ni leverans enbart inom Sverige?

Vi har kunder både innanför och utanför EU. Då frakten blir något högre än inrikes så står du som kund för den kostnaden. Vi har samarbete med alla de större fraktföretagen. 

Det man bör tänka på är att fylla i ev. tulldeklaration korrekt. Annars riskerar paktetet med t.ex. ett avtryck att fastna i tullen. 

Kontakta oss för mer information!

Skanning av patienter

Vad skall jag tänka på vid skanning inför en bettskena?

Om du skannar i färg så kontrollera ändå alltid din skanning i enfärgat läge för att se om skanningen blivit komplett och utan s. k. dubbelskanning.

Hur undviker jag dubbelskanning i frontområdet?

Följ den rekommenderade skanningsstrategi som tillverkaren tillhandahåller. Viktigt är att fronttänderna skannas noga. Både lingual och buckalyta skall finnas med redan första gången detta område passeras. Datorn behöver detta för att kunna lägga ”pusslet” av bilder på rätt sätt.

Måste jag alltid skanna både ök och uk?

Ja, det underlättar hanteringen av fallet även om den tandtekniska produkten endast görs utan antagonistmodell. Datorns CAD-mjukvara förutsätter ök och uk med en bettregistrering.

Är det bra att skanna index för bettskena med lite höjd?

Eftersom patientens gaprörelse är unik så är det bra att fånga betthöjden redan vid skanningen. De flesta intraorala skannrar klarar av att göra detta. Det som behövs för att lyckas är ett stadigt vaxindex, i den blivande bettskenans höjd, som gör det möjligt att skanna både höger och vänster sida utan att läget ändras.

Vilka märken på skannrar och vilka filtyper kan ni hantera?

Vi klarar av att ta emot digitala avtryck från alla de vanligt förekommande märken på skannrar. Vi klarar även av att hantera alla förekommande filtyper. 

Hör av dig till oss om du är osäker på hur du skicka över skanningen. 

Produkter & garanti

Är Torbjörns Team ett fullservice-labb?

Nej, Vi är specialiserade inom bettfysiogi och ortodonti. På det sättet fungerar vi som ett mycket bra komplement till andra labb. Som du ser här på vår hemsida så gör vi även vissa andra produkter.

Kan ortodonti-apparatur göras utan vanliga avtryck?

Alla våra produkter kan göras på intraoralt skannade avtryck.

Hur lång leveranstid kan jag räkna med?

Normal leveranstid är 10 arbetsdagar på våra produkter. Om kortare tid behövs så hör gärna av dig så ska vi se vad vi kan göra. Expressleveranser kan ibland fungera, men måste alltid bekräftas av oss och vi tar även ut en expressavgift.

Jag har en svårbehandlad patient och behöver råd. Kan jag höra av mig?

Absolut! Kontakta oss för rådgivning. Vi är vana vid att hitta lösningar och har genom åren kunnat kombinera våra olika specialkunskaper till nytta för kollegor och patienter.

Gäller samma garanti för samtliga produkter?

Nej. Vi tillämpar tre olika garantinivåer. Ett års garanti gäller för de flesta av våra produkter. Den gäller för  t.ex. bettskenor, antiapnéskenor och liknande produkter som är tänkt att fungera under många år.

Två månaders garanti gäller för t.ex. essix-skenor o. dyl. som förväntas ha en kortare livslängd pga. det material produkten framställts av.

Passformsgaranti gäller för de produkter vars livslängd beror på hanteringen på kliniken. T.ex. bondad retainer - där vi garanterar att den levererade retainer-tråden har en placering och en utformning som stämmer både med modellen och på patientens bett. Garantin täcker däremot inte omgörning av en bondad retainer som har lossnat.

Vi kräver vanligtvis att den trasiga produkten ska returneras. Dels för att kunna bedöma att det handlar om en garantifråga och dels för att bedöma vad som har gått fel i tillverkningsprocessen. 

Vilka garantier gäller för Clear Aligner+?

För Clear Aligner+ gäller särskilda garantier. Under pågående behandling ersätts borttappade och trasiga skenor kostnadsfritt. Pågående behandlingar justeras kostnadsfritt för att uppnå det planerade slutmålet.

Ekonomi

Jag har frågor kring min faktura. Vem kontaktar jag?

Kontakta i första hand Maria på ekonomi, maria.tjernell@torbjornsteam.se Glöm inte att ange vilket fakturanummer och/eller vilken patient det handlar om.

Hur skickar ni fakturorna?

Vi skickar fakturor via e-post (PDF), InExchange (PEPPOL), beställningsverktyg (t.ex. Denthub) och via vanlig post. För upphandlade kunder gäller de rutiner som har avtalats.

Av både miljöskäl och leveranssäkerhet så föredrar vi att skicka din faktura digitalt. 

Hur får jag er prislista?

Vi har olika prislistor beronde på vilken kundtyp du tillhör. Upphandlade regioner har olika prislitstor och dessa finns oftast tillgängliga i beställningsverktyget. 

Tillhör du en privatägd klinik så är det bara att skicka ett mejl till oss på: info@torbjornsteam.se 

Är ni momsregistrerade?

Ja, eftersom vi säljer antiapnéskenor som inte längre räknas som en tandteknisk produkt så behöver vi vara momsregistrerade. 

Blir det en kostnad om jag behöver avbryta ett arbete?

Det beror på hur långt vi har kommit med tillverkningen av den önskade beställningen. Om produktionen inte har påbörjats, men modeller har hunnit framställas, så tar vi endast ut en kostnad för  dessa. 

Men för att undvika onödiga kostnader så hör av dig så snart som möjligt om något inte går enligt planeringen!

Kvalitetssäkring

Vilken typ av kvalitetsledningssystem arbetar ni med?

Vi använder oss av STUKTUR som är ett webbaserat kvalitetsledningssystem, det är utformat för att enklare kunna arbeta med kvalitet och MDR 2017/745.
STRUKTUR är uppdelad i två huvuddelar:

Den första delen
 gäller dokumentation och godkännande av följande förfaranden:
Tillverkningsprocess, kontroll & leverans, organisation, hygien & arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Den andra delen avser laboratoriets kontinuerliga arbete med riskhantering och avvikelsehantering. Särskilt viktigt när det gäller riskhantering är introduktionen av nya metoder och nya material i företaget.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsledningsarbetet och STRUKTUR utgör en bra grund för detta. 

Är ni registrerade hos Läkemedelsverket?

Ja, som tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter är det ett krav enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR). 

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här