Intraoralskanning

Intraoralskanning
CHECKLISTA

Intraoral skanning

En skannad käke består av mer än 1000 små överlappande bilder. Förenklat kan man säga att det är som ett pussel som skannerprogrammet behöver lägga. Du är den som skapar alla dessa bilder, pusselbitar.
Om du noga följer den föreslagna skanningsstrategi som tillverkaren ger så blir den digitala modellen korrekt. Utan en strategi så fångas bilderna slumpvis av skannern och det blir svårare och ibland omöjligt att ”lägga pusslet” rätt. Det kan se bra ut på datorskärmen men tandbågen kan ha fått en felaktig form.
Skanningsstrategin består oftast av tre svep över tandbågen och ett extra om gommen behöver vara med.
Vid andra och tredje svepet så bör du vinkla skannern i cirka 45 graders vinkel till ocklusalytan. Det ger en bra möjlighet för skannerprogrammet att "lägga sitt pussel", eftersom bilderna överlappar varandra.
Fronten behöver du vara extra noga med vid första svepet. Tandköttskanten behöver finnas med både lingualt OCH facialt.
Skanna med en jämn och lugn rörelse. Att förflytta skannern allt för långsamt gör att alltför många bilder skapas av samma yta. Alla dessa extrabilder gör att datorn inte kan arbeta effektivt. Varje skanner har ett föreslaget maxantal för en skannad käke.

1.

Förenklat kan man säga att en skanning är som ett pussel som skannerprogrammet behöver lägga. Du är den som skapar alla dessa bilder, pusselbitar.

2.

Utan en strategi så fångas bilderna slumpvis av skannern och det blir svårare och ibland omöjligt att ”lägga pusslet” rätt.

3.

Om du noga följer den föreslagna skanningsstrategi som tillverkaren ger så blir den digitala modellen korrekt.

4.

Skanningsstrategin består oftast av tre svep över tandbågen och ett extra om gommen behöver vara med.

5.

Vid andra och tredje svepet så bör du vinkla skannern i cirka 45 graders vinkel till ocklusalytan. Det ger en bra möjlighet för skannerprogrammet att "lägga sitt pussel", eftersom bilderna överlappar varandra.

6.

Fronten behöver du vara extra noga med vid första svepet. Tandköttskanten behöver finnas med både lingualt OCH facialt.

Här är adresserna till våra två lokaler. All postgång sker till Vikingavägen 13 och alla besökare hänvisas till Armfeltsgatan 26, om inget annat har avtalats.

Under våra öppettider så kan du alltid ringa till oss eller mejla om du har några funderingar!

Du hittar oss här